Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Thực Dưỡng _ Miến Điện - Đất nước quốc giáo. _ Miến Điện năm 2005

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 2 2013, 01:36 PM

Những hình ảnh và những đoạn quay video của một hành giả tu thiền là dân gạo lứt:

http://www.youtube.com/watch?v=AaaJqumPUec&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=SF2aEnhzQkk&feature=youtu.be

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 2 2013, 09:51 PM

Thăm trường thiền Mogok và Kyaikhto:

http://www.youtube.com/watch?v=nFvmuLNAek8&feature=youtu.be

Thăm hòn đá thiêng thờ tóc Đức Phật:

http://www.youtube.com/watch?v=pzhpB4kbkp8&feature=youtu.be


Gửi bởi: Diệu Minh Aug 2 2013, 10:22 PM

Bức tượng sáp ngài thánh tăng có sẵn từ trước do ai đặt dana không được những người sau này hài lòng và HỌ bèn đặt một bức tượng KHÁC giống hơn đem vào trường thiền...chả có mấy ai quan tâm, tôi lại được mục kích và cảm động cầm máy ghi lại chút chút, cái ngày đầy ấn tượng đó, sau khi làm lễ an vị tượng sáp, trời mưa lắc rắc mấy hạt và tôi bỗng thấy cái tâm tôi nó tiên tri trường thiền SOM còn thịnh phát????!!!!! hi,

Rồi tôi mang cái máy ảnh nặng đeo vai lên thiền đường hành thiền thay vì về phòng cất nó đi cho nhẹ.... lúc đó thấy có hai cái tâm: một thuộc tư duy logic cái đầu là đem về phòng cất rồi lên thiền đường đi thiền hành? nhưng tôi lại thấy cái tâm ở TIM? nó THÍCH lên thiền đường hành thiền cơ? và tôi đã đi theo cái THÍCH thú đó...
Tôi bèn trình Pháp với thầy tôi cái kinh nghiệm đó thầy hoàn toàn tán thành ủng hộ cái kiểu vác máy ảnh đeo vai đi thiền hành!... lúc đó tôi là nữ tu, cái máy ảnh đeo lủng lẳng? nặng? chả quan trọng .... quan trọng là tôi hành thiền với những thứ lỉnh kỉnh mà vẫn thấy PHÁP, tôi nhớ tới thầy khi đi thiền hành ở cuối phòng thiền và thấy tâm bắc cầu nhớ tới Phật?nhớ thế nào? tôi lẩm nhẩm đọc 9 ân Đức Phật và chỉ nhớ được có 8 ân, tôi trình Pháp thầy bảo: hễ thấy Pháp là thấy Phật...

Và hôm nay gõ lại những điều này tôi vẫn còn nhớ như in kinh nghiệm tâm linh xảy ra với tôi hôm tôi ngồi chứng kiến cảnh rước tượng ngài SOM về trường thiền. Rất ít người chú ý tới sự kiện đó, vì với họ chả có gì quan trọng?

Hi,

Sau đây là một đoạn ngẫu nhiên quay được và chứng kiến sự kiện hy hữu ở trường thiền SOM:

http://www.youtube.com/watch?v=z_W7p2MuyHk&feature=youtu.be

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 2 2013, 10:44 PM

Thiền sinh xếp hàng đi ăn trưa, chỗ này dành cho những người ăn chay:

Anh chàng Henrich người Đức này nói tiếng Việt rất giỏi... có lần anh chàng phát sầu vì ở HN nhiều năm mà chả gặp ai hành thiền Vipassana... có lúc nghỉ cả tuần chả biết đi đâu? nghe nói có lần anh chàng mò vào cả chùa Đình Quán, ké đỡ nhớ trường thiền... khi gặp chúng tôi anh chàng mừng vui đáo để...

http://www.youtube.com/watch?v=CQYtkVsmE2c&feature=youtu.be

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 2 2013, 10:48 PM

Chúng tôi cùng nhau vào chứng kiến cảnh Việt Kiều dana - trai tăng cho 1000 vị tăng nhí, thật là một cảnh tượng ngoạn mục, thầy của họ là một trong những đệ tử út của ngài Mahashi - là vị thánh tăng khởi đầu nổi tiếng của dòng thiền Vipassana ở Miến, ngài Mahashi và ngài Munindra là thày của bà Di Pama - là vị nữ thánh tăng nguyên thủy có thần thông đi xuyên qua tường để trình Pháp...


http://www.youtube.com/watch?v=BQrAPoUWc4w&feature=youtu.be

Gửi bởi: member Aug 3 2013, 08:16 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1099_zps4cb3831c.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1229_zps58b193a2.jpg.html


http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1326_zps9f823bdc.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1432_zpsf7a37a0e.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 3 2013, 08:18 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1326_zps9f823bdc.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1317_zps797fb925.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1485_zpse4c88fb6.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1488_zps0bbd8e5f.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1501_zpsec065234.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 4 2013, 10:45 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1512_zps781a0e80.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1541_zpsafd5d4fe.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1593_zps2b6ab80c.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1594_zps35e0f417.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1595_zps55b58bee.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1596_zps8895c3b5.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 4 2013, 10:46 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1744_zps170b4e7b.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1969_zps9fb6fce8.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP1983_zpsa190f3a3.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/Gao_lut_moc_mam_zps14586fc0.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2013_zps2b442eb8.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 4 2013, 10:47 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2017_zps0b370aa3.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2023_zpsbee2d9a7.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2035_zpsa8de570f.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2076_zpsf1ac452f.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2078_zpsbc0b7eca.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2230_zpse0ba7643.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2286_zps19def295.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 6 2013, 09:25 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2288_zps0530cd9a.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2290_zps962e4c94.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2291_zps2b620ad4.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2358_zps6b7df9be.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2374_zps36ef5098.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2397_zpsf8fe73fe.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 6 2013, 09:26 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2400_zpsb2ad4ba9.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2411_zpsc9babc94.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2418_zps8a3b4064.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2433_zps8742aa16.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2437_zpsc404816a.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2439_zps04a9b8a9.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 6 2013, 09:26 AM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2442_zpsa99b8b76.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2444_zpsdcedde1a.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2447_zpse9001c4a.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 7 2013, 04:10 PM


http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2462_zps7ddd52c6.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2463_zpsb11b3c41.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2466_zps41259d17.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2471_zpsc30b61d4.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2475_zps015289ef.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 7 2013, 04:10 PM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2509_zps4f9530fe.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/Thien_duong_zps50f49eed.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2524_zps32a82072.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 7 2013, 04:12 PM

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2525_zpsfb0b9a49.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2526_zpsd53318ee.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2533_zps6606b2a8.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2540_zps3095a5f2.jpg.html

http://s107.photobucket.com/user/tramhamngusi/media/Mien-dien/IMGP2547_zps96620c21.jpg.html

Gửi bởi: member Aug 8 2013, 11:52 AM
Gửi bởi: member Aug 8 2013, 11:53 AM
Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)