Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

Thực Dưỡng _ Triết lý âm dương _ Xem tướng bằng âm và dương

Gửi bởi: Diệu Minh Aug 10 2019, 10:19 AM


Xem tướng với Thực dưỡng:

Giọng nói của người chưa say rượu còn tròn vành rõ tiếng (dương), uống rượu một lát giọng nói đã âm: không rõ nữa và giọng lè nhè (âm)??? khí đã bị tán do trước đó ăn quá nhiều năng lượng dương nên bị rượu bia hút...

Giọng nói thơn thớt từ não lưu xuất và từ ngực trên... lấy khí từ đỉnh phổi...

ẤM

Giọng từ đàn điền: ấm trong và ổn về năng lượng...

Có môn thanh tướng.

Đàn bà ăn nhiều thịt các giọng cứ như lệnh vỡ vì thịt thuộc hành kim????

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)