Chúng ta dùng từ gạo lứt, ở đây họ dùng từ gạo lức, và lấy gạo từ miền nam ra làm...
Chúng tôi vừa ăn thử: có cảm giác họ tách hai phần cám và gạo, sau khi nấu xong... thì họ trộn cám đó vào gạo... cho nên khi đổ nước sôi vào... không thấy bóng dáng "vỏ gạo" đâu... chỉ thấy mùi cám ... và có vẻ hơi giống món cám lợn, ăn khá ngon...
Có thể mang đi xa tiện lợi...

http://www.virice.vn/