http://tranhung09.blogspot.de/2014/01/tien...t-nam.html#more

Chỉ có người gạo lứt là ung dung trong bối cảnh kinh tế khó khăn?

Sức mua của dân giảm trông thấy... ngay gạo lứt loại ngon hơn và đắt hơn mà bà con đã phải đắn đo...
Cứ gạo lứt, nhai nhai thoát vòng kiềm tỏa của kinh tế khó khăn các bạn ơi...