Béo phì bị phạt ở Nhật: http://vn.news.yahoo.com/video/n-b%C3%A9o-...-001619059.html