Soi hạt bụi ô nhiễm ở Bắc Kinh dưới kính hiển vi: Hình thù xấu xí, đa dạng


Hạt PM 2,5 dưới kính hiển vi (ảnh chụp màn hình Sina)


Hạt PM 2,5 dưới kính hiển vi (ảnh chụp màn hình Sina)


Hạt PM 2,5 dưới kính hiển vi (ảnh chụp màn hình Sina)


Hạt PM 2,5 dưới kính hiển vi (ảnh chụp màn hình Sina)


Hạt PM 2,5 dưới kính hiển vi (ảnh chụp màn hình Sina)


Hạt PM 2,5 dưới kính hiển vi (ảnh chụp màn hình Sina)


Hạt PM 2,5 dưới kính hiển vi (ảnh chụp màn hình Sina)

Dưới kính hiển vi sự ô nhiễm hạt PM 2,5 nổi tiếng của Bắc Kinh trông như thế nào? Một blogger Trung Quốc tự gọi mình là “Zhang Chao” trên Sina Weibo đã tiến hành một thí nghiệm: Khi quan sát dưới kính hiển có vi độ phóng đại 1000 lần, các hạt trong không khí xuất hiện rất đa dạng: một số giống như các hạt sinh học, một số trông giống như khoáng vật, và một số giống như các hợp chất phức tạp.

Ghi chú: Hạt PM 2,5 là các hạt bụi phần tử có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet

Theo Vietdaikynguyen


http://beforeitsnews.com/vietnamese/2014/0...anh-236782.html