ngày nay, nơi chúng ta đang sống, gạo lứt đã bắt đầu phổ biến đến mức này đây: