Hôm nay Lý mama phát biểu đầu tiên, rồi tới anh Mạnh ...


Cuối cùng là mình...
Thấy Hoàng Anh Sướng bảo buổi nói chuyện hay thành công, nhưng mình mới phát hiện ra sau khi về nhà ăn rồi ngủ một giấc say sưa...

Là mình đã không NHẤN mạnh được hạt gạo lứt và giá trị của hạt gạo lứt thế nào... mình có thể nói hay hơn và chất lượng hơn thế nữa...!

Hạt gạo lứt có tới hơn 2000 chất, và được tổ chức lương nông thế giới đánh giá là HẠT CỦA SỰ SỐNG vì gieo xuống đất nó mọc thành cây mạ... và ăn cơm lứt có rất nhiều năng lượng.... cực kỳ nhiều năng lượng...

Tạo sự cân bằng hoàn hảo...

Ôi sao không có ai giỏi hơn hai con mụ già này đi nói chuyện về Thực dưỡng giúp bá tánh nhỉ?
Có cậu Tuấn và cậu Tiến, sẽ tiến cử những nhân vật này...

https://www.youtube.com/watch?v=3tTV7iwltVg