Chúng tôi có ý định cung cấp cơm lứt số 7 miễn phí cho sinh viên nghèo, bạn nào muốn ăn thì đăng ký với chúng tôi nhé:

ĐT liên hệ: 04 3 8534225.

- Bạn có thể đăng ký lấy cơm vào lúc 11h 30 phút trưa các ngày... có thể lấy ăn cả bữa chiều, bước đầu chỉ có thể dana cho 7 bạn... làm thí điểm, nếu thành công sẽ làm nhiều hơn và lớn hơn... mỗi người tới lấy 1 túi rồi có thể ăn ngay tại chỗ hoặc mang về nhai...

Điều kiện để đăng ký ăn: chỉ ăn cơm lứt và muối vừng, ngoài ra không ăn thêm bất cứ gì và mỗi miếng nhai 120 -150 lần mới nuốt, nhai chậm...
Nếu bạn nào có thể làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể cung cấp tiếp tục... các bạn có thể ăn thêm cá con cả xương vào những bữa khác không phải là bữa ăn cơm lứt chính qui...

Mỗi tháng chỉ nên ăn thịt cá, trứng... vài lần thôi, nếu muốn khoẻ mạnh.

Chúng tôi sẽ cho thêm các chi tiết vào ngày mai...