Hôm qua và hôm nay, lúc nào rảnh, bác Hưng lại tới nhà tôi tư vấn cho bà con,
Mọi người đều mừng vui lắm...

Mời bạn nào có nhu cầu mai lúc 9 giờ sáng tới nhé, (trừ hai Hương Homefood, Huyền, Hoa, Việt Anh, Lan Anh, vì những người đó giỏi giang rồi nên nhường chỗ cho những người mới vì nhà tôi hơi bị nhỏ hẹp nhé).