Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Báo Tin
Thực Dưỡng > Mục tin tức > Thông tin
tusen
Cháu vưa đọc tin trên fb của Macrobiotics America,

Ông Michio Kushi đã tư trần vào ngày chủ nhật 28/12

Xin được báo tin cùng mọi người

Cầu mong linh hồn ông về Thiên Đàng
Diệu Minh
Thêm một cao đồ của thực dưỡng nữa ra đi,

Một loạt những đứa nhắng nhít ra đời!
tusen
Có âm thì có dương

Không có thì loài người chết hết rôi cô ạ


Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.