Hiên nay Hoàng Long cũng đang khổ với một cas đa bướu ở vú và buồng trứng.... ở một em gái vừa tròn 20 tuồi. Quá khứ trà sữa trân châu. unsure.gif

http://www.webtretho.com/forum/f119/ai-dan...di-nhe-1972041/