Thư của ông Ando:

Vậy là một tuần nữa chúng ta gặp lại nhau! Vài thông tin về chuyến đi:

NCIK muốn chụp ảnh và thu âm buổi nói chuyện với ông Katsumata, chủ tịch NCIK, trong khi chúng ta ăn trưa. NCIK muốn có một bài đăng về buổi nói chuyện này trên tạp chí tháng "Macrobiotique". Tôi thấy đây là một dịp tốt để thực dưỡng Nhật biết về thực dưỡng Việt Nam. Hãy giúp họ.

Tôi có vài điều muốn thỉnh cầu, khi nói chuyện với ông Katsumata, Trâm sensei (thày Trâm) có thể chuẩn bị vài bức ảnh bao gồm món Phở Ohsawa và ảnh chụp với mấy nhà sư châu Âu ở Miến Điện. Cũng có thể mang vài cuốn Kỉ yếu kỉ niệm GO. Chúng sẽ giúp ích cho các thành vien của NCIK hiểu về các bạn và hiểu về thực dưỡng Việt Nam.

Và nếu có thể, mang theo 2 cuốn HOA ĐẠO như là quà tặng cho NCIK và ông Saito. Vì chúng tôi không có cuốn này bản tiếng Nhật, và tôi muốn giới thiệu nó như là một công việc tốt của thế hệ đàn anh thực dưỡng như ông Anh Minh và ông Ngô Ánh Tuyết. Có thể ông Katsumata sẽ nói về việc GO đã nỗ lực cho hòa bình ở Việt Nam như thế nào.

Tôi sẽ thông báo những điều cần thiết khi tôi nghĩ ra, hãy gửi lời chào của tôi tới tất cả các người bạn thực dưỡng bao gồm thành viên đoàn sang Nhật, đặc biệt là Trâm sensei.Dear Truong san,

A week later we can see you again!
Here are some tour information for you.

NCIK wants to take your pictures and record your talk with Mr.katsumata, the chairman of NCIK, while we have a lunch. They want to put an article of the talk on their monthly magazine "Macrobiotique". I think it will be a good chance for us Japanese macrobiotique people to know Vietnamese macrobiotiques. Please help them.
I have something to ask you. For the talk with Mr.Katsumata, Tram sensei may be able to prepare some pictures including that of Pho Osawa and that of hers taken with European monks who developed their way of contemplation at a pagoda in Burma. Also you can bring some leaflets published for the occasions of GO's anniversaries. They are helpful for NCIK members to understand more about you and macrobiotiques in Vietnam.
And if you can, please take two "HOA DAO", "the book of flower" with you as a present for NCIK and Mr.Saito. Because we do not have a Japanese translation of the book and I would like to introduce it as an good job of the Vietnamese macrobiotic elders such as Mr.An Minh and Mr.Ngo Anh Tuyet. Maybe Mr.Katsumata will talk about how GO was eager to establish peace in Vietnam.

That is all for now. I will inform you something necessary when I recognize it.
Say hello to all the Hanoi macrobiotic group members including the tour members, especially to Tram sensei.

See you soon!

Yours sincerely,
Yasuhiro