Đi Nhật thấy gì?
Hai ông bà Ando lo liệu cho mọi thứ... Thấy ngay nhiều hoa Bồ Công Anh đang ra hoa ở ven đường...Trường đang đếm tiền! Ngồi chờ ông bà Ando bay tới Kyoto...Toàn là món ăn giả thôi đấy, bạn ăn món nào chỉ vào món đó và món thật đ mang ra...

Người Nhật là chi tiết hóa: