SỐC: KHÓI HƯƠNG ĐỘC HẠI GẤP 125 LẦN THUỐC LÁ
Xem:
https://www.youtube.com/watch?v=DHJoe2vMXfk
Thắp hương là góp phần phá hoại môi trường. Nên cấm thắp hương để bảo vệ cuộc sống con người
6/10/16 nvt
● Thích Nhật Từ :
26 Tháng 9 lúc 18:26 •
Thắp hương không phải là cách duy nhất để truyền thông niềm tin của bạn đối với nhân vật tôn thờ trong tôn giáo. Tâm hương Phật giáo gồm hương đạo đức, hương thiền định và hương trí tuệ.
Khi xem clip nghiên cứu này, mong sao các cơ sở Tôn giáo, Tăng Ni và Phật tử hãy từ bỏ thói quen thắp hương có nguồn gốc từ Trung Quốc, gây ô nhiễm và độc hại cho sức khỏe.
Hãy dùng tiền mua hương cho việc cúng dường hoặc làm từ thiện thì lợi ích thiết thực hơn nhiều.( 26/9/16 )