Ngày hội Thực dưỡng tại chùa Pháp Vân phần 1:

https://www.youtube.com/watch?v=3kHFLRAia3g...eature=youtu.be

Sau buổi nói chuyện, hễ đi đâu gặp mọi chuyện không có trong kịch bản, chúng tôi lại nói đùa với nhau: Everything is change! và cùng cười vui được dễ dàng!