Mời họp TD
Xin mời các bạn họp giao lưu TD với Phong . Liên, nvt ,Khuê Võ , Quốc Anh, Mỹ Lan
Ngày: thứ bảy 12/11/16, Từ 10:30 tới 12giờ .
Địa điểm :ấp Rạch Kiến( ấp 9 hay ấp Bưng Cồng) , xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng , tỉnh Bình Dương ( vào hẻm đối diện nhà thờ Rạch Kiến xã Thanh Tuyền rồi quẹo trái 30 m)
ĐT: 01684891699( anh Phong)
Nhà anh Phong có bán Miso 7 năm, mơ muối, chanh muối lâu năm. Gần đó có CHTD Linh Hiền, Sáu Đàn.Cách 2km là xóm gạo lứt với CHTD Thuần, Nhung
Ban tổ chức.