CÓ NGƯỜI td NÀO Ở PHÚ QUỐC?
nvt ( 0932732322 )và khue vo được đi Phú Quốc10/8- 13/8.
Xin hỏi có anh em TD nào ở Phú Quốc , chúng ta sẽ giao lưu TD.
Cám ơn
7/8/17 nvt