Tiên sinh có nói rụng tóc ở trước là thặng âm, rụng ở sau là thặng dương... Nhu z ăn số 7 là cân bằng thì tóc có mọc lại bình thường hay ko...hay phải kết hợp thêm cách chữa khác ạ