Tâm trí - bản ngã - vốn là tên lưu manh lừa đảo và nó không chịu CHẾT, nó không thích vô thường, nó thích còn mãi sống mãi... khi bạn có chánh niệm do Đức Phật hay các vị thánh tăng, cao nhân và thượng nhân, minh sư về Thiền hay thượng nhân Thực dưỡng chân thực giảng dạy, nó sẽ lộ mặt thực của nó ra cho bạn thấy: bạn bị nó lừa từ ngay cả khi nằm trong bụng mẹ...

Nhưng nếu bạn không nhai kỹ và thấy được ý nghĩ sinh khởi ngay khi đang nhai... và bạn không đủ chánh niệm bền vững liên tục và nhạy bén, bạn cũng sẽ tưởng là tôi đang dẫn dắt câu chuyện để lừa bạn?

Nhưng thôi hãy tự mình nhận ra thì hơn là để cho người khác chỉ lỗi: vì tâm trí thích làm thầy, nó không thích làm học trò, nó thích dạy người, không thích học hay đọc....

Vậy hãy làm ngay thí nghiệm này để nhận diện tâm trí luôn lừa đảo và cần phải cảnh giác với những suy nghĩ của chính mình? mình có khả năng suy nghĩ tích cực và sáng tạo, nhưng không, mình toàn bị suy nghĩ tiêu cực thù ghét và phiền bực dẫn dắt vào mê lộ của nó là sao?

Xem chi tiết bài test về tâm trí lừa đảo:

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=6841