Chúng tôi phát hiện ra rằng nó chính là cây vừng thơm ngà hooc mọc nhiều tại miền núi Việt Nam và được người dân tộc trồng lấy hạt sử dụng từ ngàn đời xưa...

May quá giờ thì đã có đầy đủ thông tin về cây này và cách trồng dễ cực kỳ vào đầu xuân nhé? hoặc có thể trồng bất cứ lúc nào, miễn là hạt của nó vẫn còn sự sống (không để quá lâu 7-10 tháng sau thu hoạch):

Địa chỉ mua hạt: 024 38534225,

Có thể mua online tại Fanpage: Thực Dưỡng Ngọc Trâm, vào phần tin nhắn nhé: giá 50k/1 túi hạt.

Hoặc có thể đến tận cửa hàng mua...