☘️ ĐIỀU ĐẶC BIỆT HY HỮU TẠI LỄ DÂNG Y KATHINA CHÙA NỘI PHẬT - SÓC SƠN - HN NGÀY 29/11/2020 NĂM NAY

🙏 Lễ dâng y tại chùa Nam thiên Nội Phật - Mai Đình - Sóc Sơn năm nay được tổ chức với sự tham dự của các bậc trưởng lão gồm 4 huynh đệ:

- Hoà Thượng Viên Minh
- Hoà Thượng Giới Đức
- Hoà Thượng Pháp Tông
- Hoà Thượng Tuệ Tâm
Cùng chư tăng và phật tử ở các chùa trong Sài Gòn, Huế và Hà Nội
🙏 Đây là cơ hội hiếm có cho phật tử miền Bắc được gặp đảnh lễ cả 4 Hoà Thượng cùng một lúc

🙏 Xin quý vị hoan hỉ chia sẻ thông tin quý báu này rộng rãi để cộng đồng phật tử được biết ạ!